Members in the School listed by type

Faculty
 • Amitava Bhattacharya: amitava
 • Arvind Nair: arvind
 • Anand Sawant: asawant homepage
 • Babak Modami: bmodami
 • Eknath Ghate: eghate homepage
 • Anish Ghosh: ghosh homepage
 • Subhajit Goswami: goswami homepage
 • Indranil Biswas: indranil
 • Mahan Mj: mahan homepage
 • N. Fakhruddin: naf
 • Omprokash Das: omdas homepage
 • A.J. Parameswaran: param
 • Radhika Gupta: rgupta homepage
 • S.K. Roushon: roushon homepage
 • Sabyasachi Mukherjee: sabya homepage
 • Sandeep Varma V: sandeepv homepage
 • Siddhartha Bhattacharya: siddhart
 • Raja Sridharan: sraja
 • Srimathy Srinivasan: srimathy
 • V. Srinivas: srinivas homepage
 • Swarnava Mukhopadhyay : swarnava homepage
 • Tanmay Deshpande: tanmay
 • T.N. Venkataramana: venky homepage
 • Vijaylaxmi Trivedi: vija
 • Yogish I. Holla: yogi homepage

Adjunct Members
 • Ashay Burungale: ashayab
 • Tsachik Gelander : gelander
 • Haruzo Hida: hhida
 • Prakash Belkale: pbelkale

Post-doctoral Fellows
 • Sudeshna Roy: sudeshna
 • Jyoti Dasgupta: jyoti
 • Vinay Kumaraswamy: vinayk homepage
 • Sarjick Bakshi: sarjick
 • Aditya Subramaniam: adityas
 • Arusha C: arushac
 • Abhijeet Ghanwat: abhijeet
 • Haritha C: charitha
 • Rajib Sarkar: rajib homepage
 • Arindam Jana: arindam
 • Priyankur Chaudhuri: priyank
 • Buddhadev Hajra: hajra homepage
 • Swathi Krishna: swathi
 • Sourav Sen: ssen
 • Sharvari Neetin Tikekar: sharvari

Students
 • Arkamouli Debnath: adebnath
 • Amartya Muthal: amartya
 • Arjun Banerjee: arjun
 • Arnab Roy: aroy
 • Ashutosh Roy Choudhury: ashutosh
 • Balarka Sen: balarka
 • Biswajit Nag: biswajit
 • Indranil Bhattacharyya: bumbabha
 • Anand U. Chitrao: chitrao
 • Gaurav Aggarwal: gaurav
 • Harshavardhan Reddy: hreddy
 • Jitendra Rathore: jitendra homepage
 • Subhadip Majumder: majumder
 • Manish Kumar: manish
 • Mohit Upmanyu: mohit
 • Roktim Mascharak: mroktim
 • Niladri Sekhar Patra: niladri
 • Manodeep Raha: rahamono
 • Rashmita Hore: rashmita
 • Rijul Saini: rijul
 • Ritankar Nath: ritankar
 • Ritwik Chakraborty: ritwik
 • Royal Pradhan: royal
 • Russell D'cruz: russell
 • Sagar Shrivastava: sagars
 • Sameer R Kulkarni: sameer
 • Samiron Sadhukhan: samiron
 • Sandeep S: sandeeps
 • Saniya Hari Wagh: saniyaw
 • Sekh Kiran Ajij: sekh
 • Sumit Kumar Singh: sksingh
 • Soumyadip Sahu: ssahu
 • Sundara Narasimhan: ssundara

Non-academic members
 • Anuradha Prajapati: anuradha
 • Mitesh R. Mehwala: mitesh
 • V. Nandagopal: nandgopa
 • Milind Prabhakar Pilankar: pilankar
 • Vishal M Sailor: vsailor