Members in the School listed by type

Faculty
 • Amalendu Krishna: amal
 • Amitava Bhattacharya: amitava
 • Arvind Nair: arvind
 • Anand Sawant: asawant homepage
 • Eknath Ghate: eghate homepage
 • Anish Ghosh: ghosh homepage
 • Subhajit Goswami: goswami homepage
 • Indranil Biswas: indranil
 • Mahan Mj: mahan homepage
 • N. Fakhruddin: naf
 • Omprokash Das: omdas homepage
 • A.J. Parameswaran: param
 • C.S. Rajan: rajan homepage
 • S.K. Roushon: roushon homepage
 • Sabyasachi Mukherjee: sabya homepage
 • Sandeep Varma V: sandeepv homepage
 • Siddhartha Bhattacharya: siddhart
 • Raja Sridharan: sraja
 • V. Srinivas: srinivas homepage
 • Sugata Mondal: sugatam homepage
 • Swarnava Mukhopadhyay : swarnava homepage
 • Tanmay Deshpande: tanmay
 • T.N. Venkataramana: venky homepage
 • Vijaylaxmi Trivedi: vija
 • Yogish I. Holla: yogi homepage

Adjunct Members
 • Laurent Clozel: clozel
 • Dinakar Ramakrishnan: dinakar
 • Frederic Campana: fcampana
 • Uri Bader: ubader
 • Sanju Velani: velani

Post-doctoral Fellows
 • Praveen Kumar Roy: praveen
 • Sourav Das: sdas
 • Snehajit Misra: smisra homepage
 • Uday Bhaskar Sharma: uday
 • Dali Shen: dalishen
 • Faustino Agustin Romano: agustin
 • Nabanita Ray: nray
 • Arghya Mondal: arghya homepage
 • M M Radhika: mmr
 • Suraj Krishna M S: suraj homepage
 • Anoop Singh: anoops
 • Pradeep Das: pdas
 • Pinakinath Saha: psaha
 • Soumyadip Das: dass
 • Jai Laxmi: jailaxmi
 • Vinay Kumaraswamy: vinayk homepage
 • Digjoy Paul: dpaul homepage
 • Jiyoung Han: jyhan
 • Jishnu Ray: jray

Students
 • Arkamouli Debnath: adebnath
 • Aishik Chattopadhyay: aishikc
 • Arnab Roy: aroy
 • Ashutosh Roy Choudhury: ashutosh
 • Biswajit Nag: biswajit
 • Anand U. Chitrao: chitrao
 • Jitendra Rathore: jitendra
 • Abhishek Khetan: khetan
 • Mahbub Alam: mahbub homepage
 • Mainak Ghosh: mainak
 • Subhadip Majumder: majumder
 • Mohit Upmanyu: mohit
 • Roktim Mascharak: mroktim
 • Niladri Sekhar Patra: niladri
 • Prahlad Kumar Sharma: prahlad
 • Prashant Shivaji Arote: prashant
 • Bandi Prasuna: prasuna homepage
 • Manodeep Raha: rahamono
 • Rijul Saini: rijul
 • Ritankar Nath: ritankar
 • Sagar Shrivastava: sagars
 • Sameer R Kulkarni: sameer
 • Samiron Sadhukhan: samiron
 • Sandeep S: sandeeps
 • Saniya Hari Wagh: saniyaw
 • Soumik Ghosh: sghosh
 • Swapan Jana: sjana
 • Sumit Kumar Singh: sksingh
 • Soumyadip Sahu: ssahu
 • Sujoy Chakraborty: sujoy
 • Sumit Roy: sumit
 • Suraj Panigrahy: surajp

Non-academic members
 • Anuradha Prajapati: anuradha
 • Vishal Jambhale: jambhale
 • Mitesh R. Mehwala: mitesh
 • V. Nandagopal: nandgopa
 • Premchand B. Bundele: pchand
 • Milind Prabhakar Pilankar: pilankar
 • Snehal A. Sawant: snehal
 • V.V. Vengurlekar: vivek
 • Vishal M Sailor: vsailor